Mikado

Yemekhane Kontrol

Mikado Puantör On-Line Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi

İşletmelerde yemekhane önemli bir maliyet noktasıdır. Mikado Punatör Online Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi ile yemekhanede yapılan geçiş adedi belirlenebilmekte, kişiye/guruba özel saat aralıkları belirlenebilmektedir.

Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi Yararları

Çalışanlara/Ziyaretçilere ilişkin günlük öğün veya giriş sayısı tanımlanabilir.
Çalışanların, yemekhaneyi, sadece belirlenen zaman dilimlerinde ve adetlerde kullanmaları sağlanabilir.
Belirlenen saat aralıkları dışında yemekhane girişindeki turnike, geçişe izin vermez.
Geçiş yapanların sayısı departman/ masraf yeri bazında alınabilir.
Yapılan geçiş adedi ile tepsi sayıları karşılaştırılabilir.
Yetkisi olmayan kişiler geçiş yapamaz.
Yetkisi dahilinde ziyaretçiler geçiş yapabilir.

Yemekhane Geçiş Kontrol Sisteminden kişi vaya gruplar bazında alınabilen raporlar;

Sabah, öğle ve akşam geçişlerinin ayrı ayrı görülmesi,
Masraf yerine göre geçişlerin raporlanabilmesi,
Departman bazında geçişlerin raporlanması,
Departman ve Masraf Yeri bazında Yemekhane icmal raporu alınabilir.
İstenilen tarih aralığında, departman/masraf yeri bazında geçiş sayıları icmal raporları ile alınabilir.

Personelin yemekhaneden geçiş hakkı aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi sınırlandırılabilir. Örnekler çoğaltılabilir:

Personeller/taşeronlar/ziyaretçiler’e geçiş yapabilmeleri için yetki verilir.
Geçemez
Sınırsız geçiş (Tüm öğünlerde sınırsız geçiş yapabilir.)
Sabah Geçer (Sadece sabah geçiş yapabilir)
Öğle Geçer (Sadece öğlen geçiş yapabilir)
Akşam Geçer (Sadece akşam geçiş yapabilir)
Günde bir kere tek öğünde geçiş yapabilir. (Sabah, öğle, akşam öğünlerinden birinden sadece bir kere geçiş yapabilir)
Günde üç kere her öğünde tek geçiş yapabilir. (Sabah, öğle, akşam öğünlerinden herbirinden bir defa geçiş yapabilir.
Mikado Yemekhane Geçiş Kontrol sisteminde kart üzerine herhangi bir “yemek hakkı” veya “adedi” tanımlaması yapılmaz, Yetki kontrolü yazılım üzerinden yapılır.
Turnike(ler)nin (Eğer konulması düşünülüyor ise) yemekhanede, benmari önüne konulması önerilmektedir.
Kartını/Parmağını okutan kişi sistemin kendisine onay vermesi ile turnike kolunu döndürebilir. Aksi durumda geçişe izin verilmez.
Turnikede geçişin tamamlanması ile ilgili kişinin yemek aldığı bilgisi sisteme işlenir. Turnike kolu dönmedikçe kişiye “yemek aldı” kaydı işlenmez.
X