Mikado

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MİKADO A.Ş. olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana fikri, İnsan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri ve kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu Faaliyetler çerçevesinde:

  • Bilgi Güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Tüm müşteri şartlarına ve ilgili yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak için gerekli eğitimleri düzenlemeyi,
  • Müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
  • PDKS Teknik destek operasyonlarında süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna Şirket genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Yürürlükteki kişisel veri koruma mevzuatı ve/veya düzenlemelerine ve kuruluş ile ortakları, alt yüklenicileri ve ilgili üçüncü taraflar (müşteri, tedarikçi vb.) arasında kararlaştırılan sözleşme hükümlerine uyulması hususunda destek ve bağlılığımızı,
  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür

Esin Esra Erdem

X