Mikado

Uygulama Geliştirme

İşletmelerin ihtiyaçlarından kaynaklanan özel uygulamalar, doğrudan uygulama geliştirme kapsamında değerlendirilir. Bazı iş geliştirme ihtiyaçlarını ise Mikado’ nun deneyimli ekibi tarafından analiz edilerek çözüm oluşturulur.

Mikado, birbirinden farklı iş geliştirme ortamlarında kazandığı deneyimi kullanarak müşterileri için uçtan uca ve ihtiyaca yönelik çözümler üretir.

Personelin yemekhaneden geçiş hakkı aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi sınırlandırılabilir. Örnekler çoğaltılabilir:

X