Mikado

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) - Time Attandance (T&A)

Çalışanların işyerine giriş/çıkışlarının yetkilendirilmesini, çalışma, fazla mesai, devamsızlık, izin, istirahat sürelerinin izlenmesini ve hesaplanmasını sağlar. Hesaplanan süreler bordro programına ve/veya ERP programlarına aktarılabilir.

Turnikekapı ve bariyer gibi cihazlar sisteme ilave edilebilir. Bunlar elektronik olarak yönlendirilebilir. Böylelikle; herhangi bir bölgeye yapılan giriş/çıkışlar kontrol altına alınabilir.

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), donanım yazılım olarak iki gruptan oluşmaktadır. Donanım; bilgisayar, personel kimlik kartlarını okuyabilen bilgi toplama terminali, turnike, kapı ve bariyerden, yazılım ise bilgi toplama terminallerinden bilgi toplayan ve bu bilgileri değerlendiren programlardan oluşmaktadır. 

Mikado Puantör tamamen modüler bir yapıya sahip olduğundan, sadece uygun olan modüller satın alınarak sistemin kuruluş maliyeti azaltılabilir. Diğer modüllere ihtiyaç duyulursa, Mikado Puantör’ün esnek yapısından dolayı sorunsuz bir şekilde sisteme yeni modüller eklenir. Modüler yapı, kullanıcı görev ve haklarına göre kimin hangi modülü kullanıp kullanmayacağının tanımlanmasına olanak verir.

X