Yemekhane Kontrol

Hizmetlerimiz / Yemekhane Kontrol

Yemekhane Kontrol

Mikado Punatör On-Line Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi

İşletmelerde yemekhane önemli bir maliyet noktasıdır. Mikado Punatör Online Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi ile yemekhanede yapılan geçiş adedi belirlenebilmekte, kişiye/guruba özel saat aralıkları belirlenebilmektedir.Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi Yararları

 • Çalışanlara/Ziyaretçilere ilişkin günlük öğün veya giriş sayısı tanımlanabilir.
 • Çalışanların, yemekhaneyi, sadece belirlenen zaman dilimlerinde ve adetlerde kullanmaları sağlanabilir.
 • Belirlenen saat aralıkları dışında yemekhane girişindeki turnike, geçişe izin vermez.
 • Geçiş yapanların sayısı departman/ masraf yeri bazında alınabilir.
 • Yapılan geçiş adedi ile tepsi sayıları karşılaştırılabilir.
 • Yetkisi olmayan kişiler geçiş yapamaz.
 • Yetkisi dahilinde ziyaretçiler geçiş yapabilir.

Yemekhane Geçiş Kontrol Sisteminden kişi vaya gruplar bazında alınabilen raporlar;

 • Sabah, öğle ve akşam geçişlerinin ayrı ayrı görülmesi,
 • Masraf yerine göre geçişlerin raporlanabilmesi,
 • Departman bazında geçişlerin raporlanması,
 • Departman ve Masraf Yeri bazında Yemekhane icmal raporu alınabilir.
 • İstenilen tarih aralığında, departman/masraf yeri bazında geçiş sayıları icmal raporları ile alınabilir.

Personelin yemekhaneden geçiş hakkı aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi sınırlandırılabilir. Örnekler çoğaltılabilir:

 • Personeller/taşeronlar/ziyaretçiler’e geçiş yapabilmeleri için yetki verilir.
  • Geçemez
  • Sınırsız geçiş (Tüm öğünlerde sınırsız geçiş yapabilir.)
  • Sabah Geçer (Sadece sabah geçiş yapabilir)
  • Öğle Geçer (Sadece öğlen geçiş yapabilir)
  • Akşam Geçer (Sadece akşam geçiş yapabilir)
  • Günde bir kere tek öğünde geçiş yapabilir. (Sabah, öğle, akşam öğünlerinden birinden sadece bir kere geçiş yapabilir)
  • Günde üç kere her öğünde tek geçiş yapabilir. (Sabah, öğle, akşam öğünlerinden herbirinden bir defa geçiş yapabilir.
 • Mikado Yemekhane Geçiş Kontrol sisteminde kart üzerine herhangi bir “yemek hakkı” veya “adedi” tanımlaması yapılmaz, Yetki kontrolü yazılım üzerinden yapılır.
 • Turnike(ler)nin (Eğer konulması düşünülüyor ise) yemekhanede, benmari önüne konulması önerilmektedir.
 • Kartını/Parmağını okutan kişi sistemin kendisine onay vermesi ile turnike kolunu döndürebilir. Aksi durumda geçişe izin verilmez.
 • Turnikede geçişin tamamlanması ile ilgili kişinin yemek aldığı bilgisi sisteme işlenir. Turnike kolu dönmedikçe kişiye “yemek aldı” kaydı işlenmez.