Kalite Politikası

Anasayfa / Kalite Politikası

Kalite Politikası


Mikado Kalite Politikası [ISO 9001:2008, K.P.01]

  • Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, ulusal ve uluslararası standart ve şartlara bağlı, teknoloji ve kaliteli hizmet açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm oluşturan firma olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
  • Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve süreç yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemelidir.
  • Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.
  • Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.
  • Amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MİKADO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. olarak, Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Çözümleri, PDKS Donanım Ürünleri İthalatı, PDKS Uygulama ve Danışmanlık hizmetleri, ve bu hizmetlerin Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları İle Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullanıldığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
  • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.